Merx Svenska styr och leder verksamheten genom ett väl utvecklat verksamhetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

 

Vi följer marknaden och utvecklar kontinuerligt vårt kvalitetssystem för att matcha och i många fall överträffa kraven från våra kunder.

MILJÖ & KVALITET

Merx tillser att våra produkter inte innehåller ämnen över gränsvärden enligt Reach (1907/2006) kandidatförteckning.

Undantag i RoHS 2011/65/EC (inkl. ändring EU/2015/863) samt konfliktmineraler används inte.

Kontakta oss

011-18 00 11  |  Lindåkersgatan 1A, 602 23 Norrköping, Sverige

Ladda upp fil
Max filstorlek 15 MB

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER