Merx Svenska styr och leder verksamheten genom ett väl utvecklat verksamhetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

 

Vi följer marknaden och utvecklar kontinuerligt vårt kvalitetssystem för att matcha och i många fall överträffa kraven från våra kunder.

MILJÖ & KVALITET

Merx tillser att våra produkter inte innehåller ämnen över gränsvärden enligt Reach (1907/2006) kandidatförteckning.

Undantag i RoHS 2011/65/EC (inkl. ändring EU/2015/863) samt konfliktmineraler används inte.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER